Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen

Talousarvioesitys 2015

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro.

Förklaring:Tilläggsanslaget används till sysselsättning av unga inom Forststyrelsens naturtjänster, till utvecklande och iståndsättning av utfärds- och nödhamnar inom havsområdena, till utvecklande av marknadsföringen av och servicen i nationalparkerna och andra natur- och friluftsområden, bl.a. för turismen från Ryssland, och till röjning och iståndsättning av Skanslandet och Kungsholmen.

Projekten som finansieras genom tilläggsanslaget förbättrar förutsättningarna för i synnerhet turismen och ökar inkomsten av turismen. Projektens sysselsättningseffekt beräknas uppgå till sammanlagt över 80 årsverken.


2013 III tilläggsb. 4 500 000
2013 budget 27 984 000
2012 bokslut 31 889 000
2011 bokslut 26 104 000