Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
              29. Mervärdesskatteutgifter
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2021

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 16 554 000 euro.

Förklaring:Revisionsverkets budgetförslag baserar sig på att de externa uppgifter som föreskrivs för revisionsverket i grundlagen, de externa granskningsuppgifter som föreskrivs i den övriga lagstiftningen om revision, de övriga nuvarande lagstadgade uppgifterna, nämligen övervakning av finanspolitiken samt granskningsuppgifterna i samband med parti- och valfinansieringen och uppgiften att granska den verksamhet som bedrivs av myndigheten för finansiell stabilitet sköts inom ramen för anslagsnivån i budgetramen och den ram för ekonomin och personalplaneringen som kanslikommissionen fastställt.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Årsverken 142,5 144,0 144,0
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 7,5 6,6 6,6
       
Arbetstillfredsställelseindex      
Index enligt undersökningen ”Mot en bättre arbetsgemenskap” 20171):      
Personalens välbefinnande   3,7 3,7
Grundförutsättningar för arbetet   3,4 3,4
Arbetsklimatet   3,5 3,5
Utvecklingsförutsättningar   3,5 3,5
Andelen kvinnor i personalen, % 55,0 51,0 51,0

1) År 2019 har det inte gjorts någon undersökning, utan målen har ställts upp på basis av 2017 års resultat

Årsverken enligt huvudsaklig verksamhet 2019—2021, mål

 
2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Gransknings- och övervakningsverksamhet 53,0 72,0 72,0
Övrig kärnverksamhet 47,0 36,0 36,0
Stödverksamhet 42,5 36,0 36,0
Sammanlagt 142,5 144,0 144,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Vidareutveckling av digitaliseringen av granskningsarbetet 502
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 2
Lönejusteringar 246
Sammanlagt 750

2021 budget 16 554 000
2020 budget 15 804 000
2019 bokslut 15 669 000