Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2021

01. RiksdagsledamöternaPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 22 222 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riksdagsledamöternas arvoden 16 558 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar 3 570 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet 2 094 000
Sammanlagt 22 222 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnadsjustering för resor i hemlandet 54
Nivåförändring i kostnadsersättningarna -110
Nivåförändring i ledamotsarvodena 28
Sammanlagt -28

2021 budget 22 222 000
2020 budget 22 250 000
2019 bokslut 21 852 550