Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2021

30. Utrikespolitiska institutetPDF-versio

01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 701 000 euro.

Förklaring:Som beräknade inkomster av verksamheten har beaktats bl.a. intäkterna av beställningar, utomstående projektfinansiering för forskning, kostnadsersättningar och avgiftsbelagd verksamhet till ett belopp av sammanlagt 700 000 euro. Forskningsagendan för 2020—2022 består av tre program, med temana Europeiska unionen, särskilt forskningen i dess yttre förbindelser, trenderna för den politiska utvecklingen och de centrala medlemsstaternas EU-politik, Europeiska unionens östra grannskap och Ryssland samt global säkerhet. Forskningen om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik har stärkts genom att man aktiverat ett projekt som överskrider programgränserna.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Årsverken 40,5 48,5 49,0
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,5 5,5 5,5
Andelen kvinnor i personalen, % 43,2 50 50

Enligt resultaten av 2019 års undersökning ”Mot en bättre arbetsgemenskap” som gjordes för att kartlägga arbetstillfredsställelsen är arbetstillfredsställelsen bättre än genomsnittet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2 019
utfall
2 020
ordinarie
budget
2 021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 3 991 4 354 4 401
Bruttoinkomster 651 760 700
Nettoutgifter 3 340 3 594 3 701
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 284    
— överförts till följande år 1 483    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 89
Nivåförändring 18
Sammanlagt 107

2021 budget 3 701 000
2020 budget 3 594 000
2019 bokslut 3 539 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 210 000 euro.

Förklaring:Anslaget används till betalning av mervärdesskatteutgifter som föranleds av institutets omkostnader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -10
Sammanlagt -10

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 210 000
2020 budget 220 000
2019 bokslut 190 928