Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

2018
toteutuma
2019
arvio
2020
esitys
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Tavoitteen mukaiset palvelut yhteensä, %-osuus laskutuksesta 74 81 85
 joista yhtenäistetyt palvelut %-osuus laskutuksesta 65 70 73
 joista tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut %-osuus laskutuksesta 9 11 12
Ei-tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut, %-osuus laskutuksesta 26 19 15
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 1 201 1 290 1 290
Sairauspoissaolot, pv/htv 7 7 7
Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 317 279 309 239 343 352
Bruttotulot 315 904 306 239 338 352
Nettomenot 1 375 3 000 5 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 375    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 436    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 315 904 306 239 338 352
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 317 279 309 239 343 352
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 375 -3 000 -5 000
Kustannusvastaavuus, % 100 99 98,5

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtorin tuottaman ICT-palvelutuotannon laajentuminen 2 000
Yhteensä 2 000

2020 talousarvio 5 000 000
2019 talousarvio 3 000 000
2018 tilinpäätös 3 436 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.