Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnallePDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Yleisiä veroja ja maksuja koskeva lainsäädäntövalta sekä oikeus kantaa veroja kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan valtakunnalle. Ahvenanmaalaiset verovelvolliset maksavat näin ollen veroja valtiolle samoilla perusteilla kuin verovelvolliset muualla maassa. Ahvenanmaan maakunnalle suoritetaan itsehallinnosta aiheutuvien menojen kattamiseksi vuosittain valtion varoista määrä, joka vahvistetaan itsehallintolain tarkoittamassa tasoituksessa. Ahvenanmaan valtuuskunta toimittaa tasoituksen vuosittain jälkikäteen kultakin kalenterivuodelta. Tasoitusmäärä lasketaan siten, että valtion tilinpäätöksen mukaiset asianomaisen vuoden tulot lukuun ottamatta uusia valtion lainoja, kerrotaan itsehallintolain mukaisella tasoitusperusteella, joka on 0,45 %.

Tasoitusmäärästä maksetaan vuosittain ennakkoa, joka on otettava valtion talousarvioesitykseen. Ahvenanmaan valtuuskunta vahvistaa ennakon suuruuden. Myös vuotuisen ennakon arvioitu määrä lasketaan edellä tarkoitetulla tavalla.

Ahvenanmaan maakunnalle voidaan itsehallintolain mukaan myöntää myös ylimääräistä määrärahaa, verohyvitystä ja erityistä avustusta itsehallintolaissa tarkemmin säädetyin perustein. Myös näistä määrärahoista päättää Ahvenanmaan valtuuskunta. Itsehallintolain mukaan tasavallan presidentti vahvistaa tasoitusta koskevan valtuuskunnan päätöksen sekä edellä tarkoitettuja muita määrärahoja koskevat valtuuskunnan päätökset. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätökset on vahvistettava niitä muuttamatta tai jätettävä vahvistamatta.

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 250 147 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 45 §:n mukaista tasoitusmäärää ja sitä koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuloarvioiden muutokset 7 865
Yhteensä 7 865

2020 talousarvio 250 147 000
2019 II lisätalousarvio 1 340 000
2019 I lisätalousarvio -648 000
2019 talousarvio 242 282 000
2018 tilinpäätös 244 648 862

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 249 719 000 euroa.

Selvitysosa:Päätososa korvaa talousarvioesityksen päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 428 000 euroa talousarvioesityksen 250 147 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden muutoksista.


2020 talousarvio 249 719 000
2019 IV lisätalousarvio 2 426 000
2019 III lisätalousarvio -1 994 000
2019 II lisätalousarvio 1 340 000
2019 I lisätalousarvio -648 000
2019 talousarvio 242 282 000
2018 tilinpäätös 244 648 862

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 249 719 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 45 §:n mukaista tasoitusmäärää ja sitä koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2020 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2020 I lisätalousarvio 4 000
2020 talousarvio 249 719 000
2019 tilinpäätös 244 310 990
2018 tilinpäätös 244 648 862

 

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 25 677 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 25 917 000 euroa Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2020 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta ja lisäyksenä 240 000 euroa vuoden 2019 tasoituksen ennakkoa, joka erehdyksessä jäi maksamatta vuonna 2019 ja on maksettu vuonna 2020.


2020 II lisätalousarvio -25 677 000
2020 I lisätalousarvio 4 000
2020 talousarvio 249 719 000
2019 tilinpäätös 244 310 990
2018 tilinpäätös 244 648 862

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 25 677 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 5 486 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2020 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2020 IV lisätalousarvio -5 486 000
2020 II lisätalousarvio -25 677 000
2020 I lisätalousarvio 4 000
2020 talousarvio 249 719 000
2019 tilinpäätös 244 310 990
2018 tilinpäätös 244 648 862

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2020 vp (24.6.2020)

Valiokunta ehdottaa, että momentilta vähennetään 432 000 euroa.

Muutos johtuu tulomomenteille 11.01.01, 11.01.02, 11.04.01, 11.04.02 ja 12.39.02 tehdyistä vähennyksistä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 5 918 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 595 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2020 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2020 V lisätalousarvio 4 595 000
2020 IV lisätalousarvio -5 918 000
2020 II lisätalousarvio -25 677 000
2020 I lisätalousarvio 4 000
2020 talousarvio 249 719 000
2019 tilinpäätös 244 310 990
2018 tilinpäätös 244 648 862

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 595 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentilta vähennetään 4 476 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 1 536 000 euroa aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2020 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta ja 2 940 000 euroa Ahvenanmaan valtuuskunnan vahvistamasta vuoden 2019 lopullisesta tasoituksesta.


2020 VII lisätalousarvio -4 476 000
2020 V lisätalousarvio 4 595 000
2020 IV lisätalousarvio -5 918 000
2020 II lisätalousarvio -25 677 000
2020 I lisätalousarvio 4 000
2020 talousarvio 249 719 000
2019 tilinpäätös 244 310 990
2018 tilinpäätös 244 648 862

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentilta vähennetään 4 476 000 euroa.

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaisen verohyvityksen maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle on maksettava ylimenevä osa, jos maakunnassa verovuodelta maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 % vastaavasta verosta koko maassa (verohyvitys).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio 3 000
Yhteensä 3 000

2020 talousarvio 20 000 000
2019 talousarvio 17 000 000
2018 tilinpäätös 15 196 476

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaisen verohyvityksen maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 12 700 000 euroa.

Selvitysosa:Ahvenanmaan valtuuskunnan 17.2.2020 tekemän päätöksen mukaan vuoden 2018 verohyvityksen määrä on 7 293 092 euroa.


2020 II lisätalousarvio -12 700 000
2020 talousarvio 20 000 000
2019 tilinpäätös 11 745 093
2018 tilinpäätös 15 196 476

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 12 700 000 euroa.

32. Erityinen avustus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 51 §:n mukaisen erityisen avustuksen maksamiseen.

Selvitysosa:Ahvenanmaan maakunnan hallitus on tekemässä Ahvenanmaan valtuuskunnalle hakemuksen tammikuussa 2019 olleen myrskyn aiheuttamista huomattavista tuhoista. Maakunnan hallituksen on pantava avustusta koskeva asia vireille viimeistään kustannusten syntymistä seuraavana vuonna eli viimeistään joulukuussa 2020.


2020 VII lisätalousarvio 5 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 51 §:n mukaisen erityisen avustuksen maksamiseen.

33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.


2020 talousarvio 13 000 000
2019 talousarvio 13 000 000
2018 tilinpäätös 12 413 124

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 980 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että Ahvenanmaan maakunnalle palautettava vuodelta 2019 maksettu arpajaisveron määrä on ennakoitua pienempi.


2020 II lisätalousarvio -980 000
2020 talousarvio 13 000 000
2019 tilinpäätös 12 583 018
2018 tilinpäätös 12 413 124

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 980 000 euroa.