Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

40. Valtiontalouden tarkastusvirastoPDF-versio

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 15 669 000 euroa.

Selvitysosa:Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa ja muussa ml. maakuntien tarkastamista koskevassa lainsäädännössä säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen nykyiset sekä uudet maakuntavaaleihin liittyvät valvontatehtävät ja rahoitusvakausviranomaisen toimintaa (laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014) hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Henkilötyövuodet 143,1 138,0 140,0
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,6 6,6 6,6
       
Työtyytyväisyysindeksi      
ParTy 2017 -indeksit:      
Henkilöstön hyvinvointi 3,4 3,7 3,7
Työn perusedellytykset 3,3 3,4 3,4
Työyhteisön toimivuus 3,3 3,5 3,5
Työyhteisön kehittämisedellytykset 3,3 3,5 3,5
Naisten osuus henkilöstöstä, % 51,0 51,0 51,0

HTV-tavoite vuosina 2017—2019 yksiköittäin

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
Tilintarkastus ja laillisuustarkastus 55 58 59
Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus 58 56 57
Johdon tuki 13 9 9
Hallintoyksikkö 17 15 15

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 368
Tasomuutos 364
Yhteensä 732

2019 talousarvio 15 669 000
2018 talousarvio 14 937 000
2017 tilinpäätös 15 325 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 650 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 60
Yhteensä 60

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 650 000
2018 talousarvio 590 000
2017 tilinpäätös 648 466