Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2002 (RP 115/2001 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       01. Jord- och skogsbruksministeriet
       14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden
       32. Skogsforskningsinstitutet
            21. Omkostnader
       72. Livsmedelsverket
       73. Kontrollcentralen för växtproduktion
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2019

32. SkogsforskningsinstitutetPDF-versio

21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 35 627 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 67 000 euro från anslaget jämfört med det belopp på 35 694 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är överföring till moment 35.20.22 och beror på att i anslutning till överföringen av besittningen av naturskyddsområdena har beloppet av de resurser som överförs från Skogsforskningsinstitutet preciserats till 521 107 euro i stället för det tidigare beloppet 454 107 euro.


2002 budget35 627 000
2001 budget34 821 124
2001 I tilläggsb.958 839
2000 bokslut33 738 162