Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2019

20. Eduskunnan oikeusasiamiesPDF-versio

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 6 205 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 5 580 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin sekä mahdollisuuksien mukaan sähköisen työympäristön ja verkkopalveluiden kehittämiseen. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 625 000 euroa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Oikeusasiamies toimii YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitettuna kansallisena valvontaelimenä. Lisäksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa tarkoitetun kansallisen rakenteen tehtävät eli vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, suojelu ja seuranta säädettiin oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen sekä ihmisoikeusvaltuuskunnan tehtäväksi. Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät valvonta- ja muut tehtävät ovat lisänneet oikeusasiamiehen kanslian työmäärää ja edellyttäneet henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamista.

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on eduskunnan oikeusasiamiehen nimittämä kansallinen yhteistyöelin. Sen toimikausi on 1.4.2016—31.3.2020. Ihmisoikeusvaltuuskunnassa on 38 jäsentä (lain mukaan 20—40 jäsentä).

Kanteluasiat

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
saapuneet 6 256 6 000 6 250
ratkaistut 6 094 6 100 6 250

Saapuneiden kantelujen määrät vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Vuonna 2017 toimeentulotukea koskevien Kelaan kohdistuneiden kanteluiden määrä lisääntyi noin 700:lla vuoteen 2016 verrattuna. Kantelujen määrä kasvoi 72 prosentilla. Vuonna 2017 kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 78 päivää. Kanteluista ja omista aloitteista 18,5 % johti johonkin oikeusasiamiehen toimenpiteeseen.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
       
aloitteet 77 77 77
tarkastukset 121 120 120

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 178
Tasomuutos -34
Yhteensä 144

2019 talousarvio 6 205 000
2018 talousarvio 6 061 000
2017 tilinpäätös 5 969 171