Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2008
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Beskattningen och tullväsendet
       20. Tjänster för statssamfundet
       40. Utvecklande av statsförvaltningen
       70. EU och internationella organisationer
       80. Överföringar till landskapet Åland
       90. Stöd till kommunerna
       91. Stöd för sysselsättning och näringslivet
            41. Energiskattestöd
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Talousarvioesitys 2019

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 19 130 000 euro.

Förklaring: I den ordinarie budgeten för innevarande år har under detta moment budgeterats 55 576 000 euro för återbäringar för åren 2005—2007 på accis som betalas på den energi som används inom jordbruket och trädgårdsodlingen. Till odlarna har betalats 30 536 000 euro i återbäring på accis på den energi som använts inom jordbruket och trädgårdsodlingen åren 2005—2007. Den andel av återbäringarna som blivit oanvänd uppgår till 25 040 000 euro. Då den överföring på 5 910 000 euro till moment 30.20.40 som gjordes i den andra tilläggsbudgeten för innevarande år beaktas uppgår den oanvända andelen till 19 130 000 euro, som överförs till Gårdsbrukets utvecklingsfond under moment 30.20.61.


2008 III tilläggsb.-19 130 000
2008 II tilläggsb.54 090 000
2008 budget89 148 000
2007 bokslut48 595 174
2006 bokslut