Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia
       20. Eduskunnan oikeusasiamies
       30. Ulkopoliittinen instituutti
       40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
       90. Eduskunnan muut menot
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2017—2019

  v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
  1000 €%
 
01.Kansanedustajat21 15321 24721 8105633
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 15321 24721 8105633
10.Eduskunnan kanslia123 37574 20771 991-2 216-3
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)51 00053 39456 3582 9646
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)5 8782 4821 503-979-39
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)14 1516 8006 500-300-4
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)3 0213 5313 630993
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)5 3254 0004 0000
(74.)Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)44 0004 000-4 000-100
20.Eduskunnan oikeusasiamies5 9696 0616 2051442
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)5 9696 0616 2051442
30.Ulkopoliittinen instituutti3 6043 6183 7591414
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 3983 3983 5391414
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)2062202200
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 97315 52716 3197925
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 32514 93715 6697325
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)6485906506010
90.Eduskunnan muut menot4 0814 0834 2551724
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha)4 0814 0834 2551724
Yhteensä174 155124 743124 339-4040