Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
              10. Tuomioistuintulot
              15. Yleisen edunvalvonnan tulot
              20. Ulosottomaksut
              99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 46 400 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1057/2013), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot33 17931 20046 200
— muut tuotot260200200
Tuotot yhteensä33 43931 40046 400
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset65 53654 00065 000
— osuus yhteiskustannuksista35 19134 00030 000
Kustannukset yhteensä100 72788 00095 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-67 288-56 600-48 600
Kustannusvastaavuus, %333649

2016 talousarvio46 400 000
2015 talousarvio31 400 000
2014 tilinpäätös33 455 279

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 46 400 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 7 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu tammi—elokuun arvioitua pienemmästä tulokertymästä. Vuoden 2016 alussa tuli voimaan uusi tuomioistuinmaksulainsäädäntö, jota sovelletaan ratkaistuihin asioihin, jotka ovat tulleet vireille lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Alkuvuonna on ratkaistu pääosin edellisenä vuonna vireilletulleita asioita.


2016 III lisätalousarvio-7 500 000
2016 talousarvio46 400 000
2015 tilinpäätös32 511 257
2014 tilinpäätös33 455 279

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 7 500 000 euroa.