Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vuonna 2016 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 2 000 000
Takausvastuusaatavien lisäys 17 000 000
Korkotulot 5 000 000
Yhteensä 24 000 000

2016 talousarvio 24 000 000
2015 talousarvio 20 300 000
2014 tilinpäätös 22 072 474

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 000 000 euroa.

88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 537 403 000 euroa.

Momentille saa kirjata tuloina veikkausvoittovaroista myönnettyjen siirtomenojen palautukset.

Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) mukaisia raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoja. Veikkaus Oy:n arvioitu tuloutus on 537 403 000 euroa, josta 16 500 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.


2016 talousarvio 537 403 000
2015 talousarvio 541 119 000
2014 tilinpäätös 541 734 232

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 537 403 000 euroa.

Momentille saa kirjata tuloina veikkausvoittovaroista myönnettyjen siirtomenojen palautukset.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 140 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu aiempina vuosina myönnettyjen valtionavustusten palautuksista.


2016 II lisätalousarvio 1 140 000
2016 talousarvio 537 403 000
2015 tilinpäätös 541 867 584
2014 tilinpäätös 541 734 232

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 140 000 euroa.

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2016 talousarvio 4 000 000
2015 talousarvio 4 000 000
2014 tilinpäätös 17 381 721

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.