Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 46 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1057/2013), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 33 179 31 200 46 200
— muut tuotot 260 200 200
Tuotot yhteensä 33 439 31 400 46 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 65 536 54 000 65 000
— osuus yhteiskustannuksista 35 191 34 000 30 000
Kustannukset yhteensä 100 727 88 000 95 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -67 288 -56 600 -48 600
Kustannusvastaavuus, % 33 36 49

2016 talousarvio 46 400 000
2015 talousarvio 31 400 000
2014 tilinpäätös 33 455 279

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 46 400 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 7 500 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tammi—elokuun arvioitua pienemmästä tulokertymästä. Vuoden 2016 alussa tuli voimaan uusi tuomioistuinmaksulainsäädäntö, jota sovelletaan ratkaistuihin asioihin, jotka ovat tulleet vireille lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Alkuvuonna on ratkaistu pääosin edellisenä vuonna vireilletulleita asioita.


2016 III lisätalousarvio -7 500 000
2016 talousarvio 46 400 000
2015 tilinpäätös 32 511 257
2014 tilinpäätös 33 455 279

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 7 500 000 euroa.