Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

26. Sisäministeriön hallinnonalaPDF-versio

98. EU:lta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 474 000 euroa.

Selvitysosa:Suomeen vuoden 2016 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu:

  • — ulkorajarahaston, paluurahaston, kotouttamisrahaston sekä pakolaisrahaston vuosiohjelman 2013 loppumaksuista
  • — sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista sekä uudelleensijoittamisen tuen sekä teknisen avun maksatushakemukseen perustuvista korvauksista. Uudelleensijoittamistukeen mukaanlaskettavien vastaanotettujen pakolaisten määräksi arvioidaan seurantajaksolla 950 henkilöä, joista 75 % arvioidaan oikeuttavan korkeampaan tukimäärään.

Euroopan pakolais-, ulkoraja-, kotouttamis- ja paluurahastojen tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu vuoteen 2015 saakka momentille 26.01.22. Yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

  Ennakkomaksut komissiolta vuodelle 2016 Maksatushakemukseen perustuvat korvaukset komissiolta vuosilta 2014—2015 Yhteensä
       
Sisäisen turvallisuuden rahasto 3 631 350 3 981
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 2 207 8 900 11 107
Yhteensä 5 838 9 250 15 088

2016 talousarvio 24 474 000
2015 talousarvio 14 470 000
2014 tilinpäätös 6 933 578

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 47 374 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 22 900 000 euroa talousarvioesityksen 24 474 000 euroon nähden aiheutuu komissiosta saatavan hätäapurahoituksen, turvapaikanhakijoiden uudelleensijoitusten ja sisäisten siirtojen maksuista.

Rahastojen kautta tuloutuviin määrärahoihin liittyvät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24.


2016 talousarvio 47 374 000
2015 IV lisätalousarvio 8 000 000
2015 talousarvio 14 470 000
2014 tilinpäätös 6 933 578

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 47 374 000 euroa.

99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2016 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu vastaanottokeskuksille myönnettyjen turvapaikanhakijoiden määrään perustuvien edellisten talousarviovuosien määrärahojen palautuksista, takavarikoitujen esineiden myyntituloista ja muista tuloista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset 350 000
Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 50 000
Muut tulot 50 000
Yhteensä 450 000

2016 talousarvio 450 000
2015 talousarvio 450 000
2014 tilinpäätös 10 050 761

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa.