Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
              98. EU:lta saatavat tulot
              99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

26. Sisäministeriön hallinnonalaPDF-versio

98. EU:lta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 474 000 euroa.

Selvitysosa: Suomeen vuoden 2016 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu:

  • — ulkorajarahaston, paluurahaston, kotouttamisrahaston sekä pakolaisrahaston vuosiohjelman 2013 loppumaksuista
  • — sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista sekä uudelleensijoittamisen tuen sekä teknisen avun maksatushakemukseen perustuvista korvauksista. Uudelleensijoittamistukeen mukaanlaskettavien vastaanotettujen pakolaisten määräksi arvioidaan seurantajaksolla 950 henkilöä, joista 75 % arvioidaan oikeuttavan korkeampaan tukimäärään.

Euroopan pakolais-, ulkoraja-, kotouttamis- ja paluurahastojen tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu vuoteen 2015 saakka momentille 26.01.22. Yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

 Ennakkomaksut komissiolta vuodelle 2016Maksatushakemukseen perustuvat korvaukset komissiolta vuosilta 2014—2015Yhteensä
    
Sisäisen turvallisuuden rahasto3 6313503 981
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto2 2078 90011 107
Yhteensä5 8389 25015 088

2016 talousarvio24 474 000
2015 talousarvio14 470 000
2014 tilinpäätös6 933 578

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 47 374 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 22 900 000 euroa talousarvioesityksen 24 474 000 euroon nähden aiheutuu komissiosta saatavan hätäapurahoituksen, turvapaikanhakijoiden uudelleensijoitusten ja sisäisten siirtojen maksuista.

Rahastojen kautta tuloutuviin määrärahoihin liittyvät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24.


2016 talousarvio47 374 000
2015 IV lisätalousarvio8 000 000
2015 talousarvio14 470 000
2014 tilinpäätös6 933 578

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 47 374 000 euroa.

99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2016 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu vastaanottokeskuksille myönnettyjen turvapaikanhakijoiden määrään perustuvien edellisten talousarviovuosien määrärahojen palautuksista, takavarikoitujen esineiden myyntituloista ja muista tuloista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset350 000
Takavarikoitujen esineiden myyntitulot50 000
Muut tulot50 000
Yhteensä450 000

2016 talousarvio450 000
2015 talousarvio450 000
2014 tilinpäätös10 050 761

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa.