Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 46 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1057/2013), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 33 179 31 200 46 200
— muut tuotot 260 200 200
Tuotot yhteensä 33 439 31 400 46 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 65 536 54 000 65 000
— osuus yhteiskustannuksista 35 191 34 000 30 000
Kustannukset yhteensä 100 727 88 000 95 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -67 288 -56 600 -48 600
Kustannusvastaavuus, % 33 36 49

2016 talousarvio 46 400 000
2015 talousarvio 31 400 000
2014 tilinpäätös 33 455 279

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 46 400 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 7 500 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tammi—elokuun arvioitua pienemmästä tulokertymästä. Vuoden 2016 alussa tuli voimaan uusi tuomioistuinmaksulainsäädäntö, jota sovelletaan ratkaistuihin asioihin, jotka ovat tulleet vireille lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Alkuvuonna on ratkaistu pääosin edellisenä vuonna vireilletulleita asioita.


2016 III lisätalousarvio -7 500 000
2016 talousarvio 46 400 000
2015 tilinpäätös 32 511 257
2014 tilinpäätös 33 455 279

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 7 500 000 euroa.

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
     
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 22 200 23 300
— muut tuotot - -
Tuotot yhteensä 22 200 23 300
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 22 200 23 300
Tuotot yhteensä 22 200 23 300
     
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 18 400 19 100
— osuus yhteiskustannuksista 10 500 10 900
Kustannukset yhteensä 28 900 30 000
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 700 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77 78

2016 talousarvio 23 300 000
2015 talousarvio 22 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

20. Ulosottomaksut

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 71 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 78 571 72 000 71 500
— muut tuotot 77 - -
Tuotot yhteensä 78 648 72 000 71 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 42 743 43 500 43 500
— osuus yhteiskustannuksista 23 161 25 500 25 500
Kustannukset yhteensä 65 904 69 000 69 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 12 744 3 000 2 500
Kustannusvastaavuus, % 119 104 104

2016 talousarvio 71 500 000
2015 talousarvio 72 000 000
2014 tilinpäätös 78 477 235

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 71 500 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu arvioitua suuremmasta perimistuloksesta.


2016 III lisätalousarvio 2 500 000
2016 talousarvio 71 500 000
2015 tilinpäätös 78 564 833
2014 tilinpäätös 78 477 235

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 2 500 000 euroa.

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2014—2015 (1020/2013), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (841/2012) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (329/2014). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet ja Oikeusrekisterikeskuksen ns. viranomaistoiminnan tulot. Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tulot on aiemmin nettobudjetoitu momentille 25.01.05.


2016 talousarvio 2 750 000
2015 talousarvio 150 000
2014 tilinpäätös 343 584

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.