Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

15. Yleisen edunvalvonnan tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
     
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 22 200 23 300
— muut tuotot - -
Tuotot yhteensä 22 200 23 300
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 22 200 23 300
Tuotot yhteensä 22 200 23 300
     
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 18 400 19 100
— osuus yhteiskustannuksista 10 500 10 900
Kustannukset yhteensä 28 900 30 000
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 700 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77 78

2016 talousarvio 23 300 000
2015 talousarvio 22 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.