Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Osaston tuloarviot

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala42 52700-5 30037 227
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot42 527-5 30037 227
25.Oikeusministeriön hallinnonala143 95000-5 000138 950
10.Tuomioistuintulot46 400-7 50038 900
15.Yleisen edunvalvonnan tulot23 30023 300
20.Ulosottomaksut71 5002 50074 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot2 7502 750
26.Sisäministeriön hallinnonala47 82400047 824
98.EU:lta saatavat tulot 47 37447 374
99.Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot450450
27.Puolustusministeriön hallinnonala5 226001 2806 506
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot88
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot5 2001 2806 480
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 245 5070002 245 507
10.Tullin tulot2 5002 500
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista136 621136 621
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista26 17026 170
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista15 08115 081
20.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot5 2005 200
25.Metallirahatulot15 00015 000
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 784 6201 784 620
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset186 154186 154
52.Vakuutusmaksuja vastaavat maksut19 79619 796
60.Työturvallisuusmaksu900900
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot34 00034 000
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen1 5001 500
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot17 96517 965
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala565 40301 1400566 543
70.Opintotukitoiminnan tulot24 00024 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista537 4031 140538 543
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 0004 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala969 8500065 0001 034 850
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot599 903599 903
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta325 00065 000390 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta10 00010 000
04.EU:lta saatavat muut tulot477477
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta1 0401 040
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut3 0003 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut500500
42.Hirvieläinten metsästysmaksut3 4003 400
44.Kalastonhoitomaksut 10 40010 400
45.Riistanhoitomaksut10 13010 130
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot6 0006 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala136 844005 549142 393
10.Liikenneviraston tulot136 1945 549141 743
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot650650
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala268 815065 0000333 815
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot2 8502 850
30.Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista65 00065 000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset42 86542 865
50.EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot120 000120 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot103 100103 100
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala523 393000523 393
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 6001 600
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot500500
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto426 788426 788
98.Valtionapujen palautukset93 20093 200
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot1 3051 305
35.Ympäristöministeriön hallinnonala52 65000052 650
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista2 1502 150
20.Siirto valtion asuntorahastosta47 00047 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 5003 500
39.Muut sekalaiset tulot365 50000-69 000296 500
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista188 000-69 000119 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot75 00075 000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset100 000100 000
10.Muut sekalaiset tulot2 5002 500
 Yhteensä5 367 489066 140-7 4715 426 158