Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 42 527 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista kertyvistä tuloista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 500 000 euroa on ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA), 11 000 000 euroa ministeriön ja Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) ja 2 000 000 euroa Euroopan komission osuuksista ao. yhteistoimintahankkeisiin. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 19 800 000
Kiinteistöjen myyntitulot 3 300 000
Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot 13 500 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 4 427 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 42 527 000

2016 talousarvio 42 527 000
2015 II lisätalousarvio -460 000
2015 I lisätalousarvio -14 630 000
2015 talousarvio 59 620 000
2014 tilinpäätös 9 379 100

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 42 527 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 5 300 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 2 800 000 euroa aiheutuu viisumien käsittelymaksutulojen vähentymisestä ja 500 000 euroa Suomen Reykjavikin suurlähetystön kanslian myynnistä luopumisesta.

Vähennyksestä 2 000 000 euroa siitä, että ulkoasiainministeriön ja EU:n komission Nepalin Kaukolännen vesivarainhoidon yhteistoimintahanke ei saa kuluvana vuonna komission rahoitusta. Vastaava vähennys on tehty momentille 24.30.66.


2016 III lisätalousarvio -5 300 000
2016 talousarvio 42 527 000
2015 tilinpäätös 50 442 915
2014 tilinpäätös 9 379 100

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 5 300 000 euroa.