Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
              99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 42 527 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista kertyvistä tuloista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 500 000 euroa on ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA), 11 000 000 euroa ministeriön ja Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) ja 2 000 000 euroa Euroopan komission osuuksista ao. yhteistoimintahankkeisiin. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Viisumien käsittelymaksut19 800 000
Kiinteistöjen myyntitulot3 300 000
Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot13 500 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta4 427 000
Muut tulot1 500 000
Yhteensä42 527 000

2016 talousarvio42 527 000
2015 II lisätalousarvio-460 000
2015 I lisätalousarvio-14 630 000
2015 talousarvio59 620 000
2014 tilinpäätös9 379 100

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 42 527 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 5 300 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 2 800 000 euroa aiheutuu viisumien käsittelymaksutulojen vähentymisestä ja 500 000 euroa Suomen Reykjavikin suurlähetystön kanslian myynnistä luopumisesta.

Vähennyksestä 2 000 000 euroa siitä, että ulkoasiainministeriön ja EU:n komission Nepalin Kaukolännen vesivarainhoidon yhteistoimintahanke ei saa kuluvana vuonna komission rahoitusta. Vastaava vähennys on tehty momentille 24.30.66.


2016 III lisätalousarvio-5 300 000
2016 talousarvio42 527 000
2015 tilinpäätös50 442 915
2014 tilinpäätös9 379 100

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 5 300 000 euroa.