Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 137 894 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa:Tulot ovat jäänmurtajan myyntituloja, muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin sekä lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Tuloarvioon sisältyy jäänmurtajan myyntituloja 128 000 000 euroa, Seinäjoen kaupungin rahoitusosuus vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie hankkeesta 1 224 000 euroa ja Helsingin kaupungin osuus Pisara-radan suunnittelusta 1 870 000 euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 3 700 000 euroa. Lisäksi tuloarvioon sisältyy EU:n suoran rakentamistuen vuoden 2012 tukipäätöksen loppusuoritus 3 100 000 euroa hankkeelle Talvimerenkulku merten moottoriteillä (WINMOS).


2016 talousarvio 137 894 000
2015 talousarvio 8 192 000
2014 tilinpäätös 49 814 135

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 136 194 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 700 000 euroa talousarvioesityksen 137 894 000 euroon nähden aiheutuu joukkoliikenteen lipputulojen tarkentuneesta kertymäarviosta.


2016 talousarvio 136 194 000
2015 IV lisätalousarvio 2 105 000
2015 talousarvio 8 192 000
2014 tilinpäätös 49 814 135

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 136 194 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 549 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on WINMOS-hankkeen (jäänmurtajan hankinta) EU:n suoraan rakentamistukeen vuoden 2014 tukipäätökseen perustuva ennakkosuoritus.


2016 III lisätalousarvio 5 549 000
2016 talousarvio 136 194 000
2015 tilinpäätös 17 733 922
2014 tilinpäätös 49 814 135

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 549 000 euroa.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 650 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.

Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 600 000 euroa.


2016 talousarvio 650 000
2015 talousarvio 610 000
2014 tilinpäätös 901 946

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 650 000 euroa.