Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              98. Inkomster från EU
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

98. Inkomster från EU PDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 14 470 000 euro.

Förklaring:Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2015 består av

  • — slutbetalningarna för årsprogrammet för 2012 och de andra förskottsbetalningarna för årsprogrammet för 2013 för Fonden för yttre gränser, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och Europeiska flyktingfonden
  • — de första förskottsbetalningarna för de nya fonderna inom området för inrikes frågor, Fonden för inre säkerhet och Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Europeiska flyktingfonden, Fonden för yttre gränser, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och Europeiska återvändandefonden har budgeterats under moment 26.01.22. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Fonden för inre säkerhet och Asyl-, migrations- och integrationsfonden har budgeterats under moment 26.01.24. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade inkomster (1 000 euro)

Årsprogram 2007—2011 2012 2013 Sammanlagt
         
Europeiska flyktingfonden - 300 1 883 2 183
Fonden för yttre gränser - 970 5 026 5 996
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare - 130 623 753
Europeiska återvändandefonden - 90 589 679
Sammanlagt - 1 490 8 121 9 611

Beräknade inkomster (1 000 euro)

Förskottsbetalning från kommissionen 2015 Sammanlagt
     
Fonden för inre säkerhet 1 579 1 579
Asyl-, migrations- och integrationsfonden 3 280 3 280
Sammanlagt 4 859 4 859

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 14 470 000
2014 budget 18 149 000
2013 bokslut 18 730 394