Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
         01. Ränteinkomster
         03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
         04. Andel i statens penninginstituts vinst
         05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2013—2015

  År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
  1000 €%
 
01.Ränteinkomster147 725149 800138 600-11 200-7
04.Räntor på statens lån till affärsverken19 67621 00015 900-5 100-24
05.Räntor på övriga lån101 75493 00087 000-6 000-6
07.Räntor på depositioner7 46411 0006 500-4 500-41
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter18 83224 80029 2004 40018
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier1 415 6841 475 2002 149 000673 80046
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier1 415 6841 475 2002 149 000673 80046
04.Andel i statens penninginstituts vinst227 000150 000150 0000
01.Andel i Finlands Banks vinst227 000150 000150 0000
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst240 000220 000345 000125 00057
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst240 000220 000345 000125 00057
Sammanlagt2 030 4101 995 0002 782 600787 60039