Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
              10. Domstolarnas inkomster
              15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
              20. Utsökningsavgifter
              99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

25. Justitieministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 31 400 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och motsvarande förordning (1057/2013), lagen om köpvittnen (573/2009) samt äktenskapsförordningen (820/1987).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer34 49526 81031 200
— övriga intäkter129200200
Intäkter sammanlagt34 62427 01031 400
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader58 50045 00054 000
— andel av samkostnaderna35 20032 00034 000
Kostnader sammanlagt93 70077 00088 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-59 076-49 990-56 600
Kostnadsmotsvarighet, %373536

2015 budget31 400 000
2014 budget27 010 000
2013 bokslut34 623 812

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster

Under momentet beräknas inflyta 22 200 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 
— intäkter av försäljningen av prestationer22 200
— övriga intäkter-
Intäkter sammanlagt22 200
- varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet22 200
Intäkter sammanlagt22 200
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 
— särkostnader18 400
— andel av samkostnaderna10 500
Kostnader sammanlagt28 900
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-6 700
Kostnadsmotsvarighet, %77

2015 budget22 200 000

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 72 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer76 00569 00072 000
— övriga intäkter62--
Intäkter sammanlagt76 06769 00072 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader43 31138 00043 500
— andel av samkostnaderna25 35430 50025 500
Kostnader sammanlagt68 66568 50069 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)7 4025003 000
Kostnadsmotsvarighet, %111101104

2015 budget72 000 000
2014 budget69 000 000
2013 bokslut75 927 362

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 150 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2014—2015 (1020/2013), justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (841/2012) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (329/2014). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.


2015 budget150 000
2014 budget150 000
2013 bokslut220 167