Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
01. Lån som återbetalas till staten 264 196 401 652 414 500 12 848 3
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 72 253 78 000 78 500 500 1
04. Amorteringar på övriga lån 191 944 323 652 336 000 12 348 4
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 6 419 516 7 129 086 4 467 821 -2 661 265 -37
01. Nettoupplåning och skuldhantering 6 419 516 7 129 086 4 467 821 -2 661 265 -37
Sammanlagt 6 683 712 7 530 738 4 882 321 -2 648 417 -35