Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
         01. Lån som återbetalas till staten
         03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
     Anslag

Statsbudgeten 2015

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2013—2015

  År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
  1000 €%
 
01.Lån som återbetalas till staten264 196401 652414 50012 8483
02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk72 25378 00078 5005001
04.Amorteringar på övriga lån191 944323 652336 00012 3484
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering6 419 5167 129 0864 467 821-2 661 265-37
01.Nettoupplåning och skuldhantering6 419 5167 129 0864 467 821-2 661 265-37
Sammanlagt6 683 7127 530 7384 882 321-2 648 417-35