Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
              98. Inkomster från EU
              99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

26. Inrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Förklaring: Kapitlets finskspråkiga rubrik har ändrats.

98. Inkomster från EU

Under momentet beräknas inflyta 14 470 000 euro.

Förklaring: Det inflöde som beräknas bli intäktsfört till Finland under 2015 består av

  • — slutbetalningarna för årsprogrammet för 2012 och de andra förskottsbetalningarna för årsprogrammet för 2013 för Fonden för yttre gränser, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och Europeiska flyktingfonden
  • — de första förskottsbetalningarna för de nya fonderna inom området för inrikes frågor, Fonden för inre säkerhet och Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Europeiska flyktingfonden, Fonden för yttre gränser, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och Europeiska återvändandefonden har budgeterats under moment 26.01.22. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

De utbetalningar som görs av inkomsterna från Fonden för inre säkerhet och Asyl-, migrations- och integrationsfonden har budgeterats under moment 26.01.24. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Beräknade inkomster (1 000 euro)

Årsprogram2007—201120122013Sammanlagt
     
Europeiska flyktingfonden-3001 8832 183
Fonden för yttre gränser-9705 0265 996
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare-130623753
Europeiska återvändandefonden-90589679
Sammanlagt-1 4908 1219 611

Beräknade inkomster (1 000 euro)

Förskottsbetalning från kommissionen 2015Sammanlagt
   
Fonden för inre säkerhet1 5791 579
Asyl-, migrations- och integrationsfonden3 2803 280
Sammanlagt4 8594 859

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget14 470 000
2014 budget18 149 000
2013 bokslut18 730 394

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 450 000 euro.

Förklaring: Det inflöde som beräknas bli intäktsfört under 2015 består av återbetalningar av anslag från tidigare budgetår som har beviljats förläggningarna på basis av antalet asylsökande, inkomster av försäljning av beslagtagna föremål och övriga inkomster.

Beräknade inkomster (euro)

  
Återbetalningar av anslag som beviljats förläggningarna350 000
Inkomster av försäljning av beslagtagna föremål50 000
Övriga inkomster50 000
Sammanlagt450 000

Momentets finskspråkiga rubrik har ändrats.


2015 budget450 000
2014 budget450 000
2013 bokslut13 201 767