Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
              01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
              02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
              04. Återtagande av överförda anslag
              10. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet beräknas inflyta 105 000 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.


2015 budget105 000 000
2014 I tilläggsb.44 000 000
2014 budget103 000 000
2013 bokslut92 851 678

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen

Under momentet beräknas inflyta 75 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen.


2015 budget75 000 000
2014 budget75 000 000
2013 bokslut67 058 320

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas inflyta 366 000 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs oanvända överförda reservationsanslag som inte mera kan överföras till följande år i bokslutet.

Av inkomstposten utgörs 266 000 000 euro av återtagande av det treåriga reservationsanslag som i budgetarna för 2013 och 2014 beviljades under moment 28.99.87.


2015 budget366 000 000
2014 I tilläggsb.77 027 000
2014 budget50 000 000
2013 bokslut98 204 236

10. Övriga inkomster av blandad natur

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs sådana inkomster av blandad natur som inte kan intäktsföras under andra moment.


2015 budget2 500 000
2014 I tilläggsb.210 000
2014 budget2 500 000
2013 bokslut5 123 907