Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              10. Trafikverkets inkomster
              99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 16 143 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten samt biljettintäkter som NTM-centralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen.

I inkomstposten ingår Kotka stads finansieringsandel på 6 786 000 euro för utgifterna för det separata projektet E18 Forsby—Kotka, Esbo stads andel på 4 000 000 euro för projektet Anslutningsförbindelser för Västmetron, Seinäjoki stads andel på 565 000 euro för projektet Seinäjoki östra omfartsväg och Helsingfors stads andel på 340 000 euro för planeringen av Centrumslingan. Det beräknas inflyta 4 452 000 euro i biljettintäkter för kollektivtrafik.


2015 budget16 143 000
2014 I tilläggsb.23 159 000
2014 budget17 716 000
2013 bokslut28 945 198

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 610 000 euro.

Förklaring: Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro.

I inkomster enligt utsläppshandelsdirektivet för luftfarten (2008/101/EG) beräknas inflyta 560 000 euro.


2015 budget610 000
2014 I tilläggsb.33 000
2014 budget50 000
2013 bokslut51 058