Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
              99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

24. Utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 59 430 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter i form av förvaltningsområdets inkomster från handläggningsavgifter för visum, återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar, FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna föranleds 400 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 500 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och den österrikiska utvecklingssamarbetsmyndigheten (ADA) och 12 300 000 euro av andelar i samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). Med inkomsterna från dessa samarbetsprojekt täcks utgifterna för projekten. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66. Utgifterna för militära krishanteringsinsatser har budgeterats under moment 24.10.20.


2015 budget59 430 000
2014 budget17 260 000
2013 bokslut13 027 321