Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

70. Inkomster från studiestödsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 20 300 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 2015 900 000
Ökning av borgensansvarsfordringar 17 500 000
Ränteinkomster 1 900 000
Sammanlagt 20 300 000

2015 budget 20 300 000
2014 budget 20 300 000
2013 bokslut 24 735 435

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta 541 119 000 euro.

Förklaring:Veikkaus Ab:s beräknade intäkter är 541 119 000 euro, varav 25 500 000 euro utgörs av outdelade vinstmedel som fonderats.


2015 budget 541 119 000
2014 budget 540 811 000
2013 bokslut 535 334 793

99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster för förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment.


2015 budget 4 000 000
2014 budget 4 000 000
2013 bokslut 15 037 139