Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              70. Inkomster från studiestödsverksamheten
              88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel
              99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

70. Inkomster från studiestödsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 20 300 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

  
Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 2015900 000
Ökning av borgensansvarsfordringar17 500 000
Ränteinkomster1 900 000
Sammanlagt20 300 000

2015 budget20 300 000
2014 budget20 300 000
2013 bokslut24 735 435

88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta 541 119 000 euro.

Förklaring: Veikkaus Ab:s beräknade intäkter är 541 119 000 euro, varav 25 500 000 euro utgörs av outdelade vinstmedel som fonderats.


2015 budget541 119 000
2014 budget540 811 000
2013 bokslut535 334 793

99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster för förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment.


2015 budget4 000 000
2014 budget4 000 000
2013 bokslut15 037 139