Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Finnvera Abp
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Tampereen Työväen Teatteri

För kostnaderna för en grundlig renovering av Tampereen Työväen Teatteri föreslås en fullmakt, enligt vilken projektet kan beviljas understöd till ett belopp av högst 3 miljoner euro tidigast det kalenderår som följer på det år då projektet slutförts, dock tidigast från och med 2015.