Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Finnvera Abp
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Forststyrelsen

Forststyrelsens grundkapital sänks med 7,05 miljoner euro mera än vad som föreslås i budgetpropositionen för att avgränsningarna av de skyddsområden som håller på att inrättas ska motsvara den rådande nivån på skyddet.