Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Finnvera Abp
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Förbättring av låginkomsttagarnas försörjning

En anslagsökning på 59 miljoner euro föreslås för förbättrandet av utkomststödet under arbetslöshetstiden så att grunddagpenningen för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet höjs med sammanlagt 120 euro i stället för med det tidigare föreslagna 100 euro. Höjningen innehåller en indexjustering från ingången av 2012.