Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Finnvera Abp
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Inkomstposterna

Det föreslås att de beräknade ordinarie inkomsterna ökas med ett nettobelopp på 90 miljoner euro, varav skatteinkomsternas andel är 79 miljoner euro. Det föreslås att beloppet av den beräknade mervärdesskatten ökas med 87 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgetpropositionen, eftersom utfallet varit större än beräknat och en teknisk korrigering görs i inkomstposten för mervärdesskatten. Det uppskattas att inflödet av apoteksavgifter är 10 miljoner euro lägre än vad som beräknades i den ordinarie budgetpropositionen. Skillnaden föranleds av att beräkningen preciserats till följd av att uppgifterna om apotekens omsättning 2010 färdigställts. Skatteutfallet i fråga om punktskatten på tobak beräknas däremot vara 2 miljoner euro större än vad som beräknades i den ordinarie budgetpropositionen. Orsaken till att beräkningen har ändrats är att uppgifterna om en regeringsproposition som gäller en höjning av punktskatten på tobak har preciserats. Utöver uppskattningarna av skatteinkomsterna föreslås kalkylen över inkomster av blandad natur bli höjd med något under 11 miljoner euro.

Det är möjligt att det med anledning av arbetsmarknadslösningen lämnas ett andra förslag till komplettering av budgetpropositionen senare i höst. Utöver de ändringar som hänför sig till arbetsmarknadslösningen kan den kompletteringen även innehålla andra ändringar i inkomstposterna, eftersom vissa viktiga uppgifter som gäller inkomster färdigställs i slutet av november.