Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Finnvera Abp
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2012 var efter justeringarna av budgetpropositionen 42 284 miljoner euro. I denna kompletteringsproposition justeras ramnivån med -85,5 miljoner euro så att den motsvarar prisjusteringarna och de strukturella ändringarna i tabellen nedan. Ramnivån för 2012 är efter justeringarna 42 198 miljoner euro.

Det föreslås att nivån för de utgifter som omfattas av ramen, inklusive den kompletterande propositionen, ska uppgå till 41 926 miljoner euro, varvid 200 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv för 2012 utöver de 73 miljoner euro som reserverats för tilläggsbudgetbehov.

Prisjusteringar och strukturella ändringar i ramen, mn euro.
Moment Ärende 2012 2013 2014 2015
           
  Precisering av de lagstadgade indexjusteringarna (i enlighet med fastställt FP-index) -6,6 -6,5 -6,5 -6,5
29.40.50 Precisering av moms-kompensationen till universiteten enligt bokslutsuppgifterna för 2010 -19,9 -19,9 -19,9 -19,9
29.40.52 Justering av kompensationen för slopandet av universitetsapotekens befrielse från inkomstskatt och apoteksavgift enligt bokslutsuppgifterna för 2010 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
33.20.50, 33.20.51, 33.20.52 Nivåförhöjning av höjningen av grundskyddet (justering av en teknisk ändring i enlighet med det nya kostnadsförslaget) -58,0 -63,0 -63,0 -63,0
Sammanlagt   -85,5 -90,4 -90,4 -90,4