Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd)
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Ramen för valperioden
        Krishantering
        Utsökningsväsendet
        Tampereen Työväen Teatteri
        Forststyrelsen
        Finnvera Abp
        Besvärsnämnden för social trygghet
        Förbättring av låginkomsttagarnas försörjning
        Frontveteraner
        Läkar- och sjukvårdshelikopterverksamhet
        Vissa andra ändringar
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås det ett nettoavdrag på 57 miljoner euro. I utgiftsnivån har hittills inte beaktats sådana åtgärder som regeringen vidtar till följd av en eventuell arbetsmarknadslösning. Tillsammans med det tillägg på 90 miljoner euro som föreslås i inkomstposterna uppvisar kompletteringspropositionen ett överskott på 147 miljoner euro, vilket minskar behovet av nettoupplåning 2012. Statens nettoupplåning 2012 föreslås således uppgå till 6,9 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2012 vara ca 89 miljarder euro, vilket är ca 44,5 % i förhållande till bruttonationalprodukten.