Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Finnvera Abp
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås det ett nettoavdrag på 57 miljoner euro. I utgiftsnivån har hittills inte beaktats sådana åtgärder som regeringen vidtar till följd av en eventuell arbetsmarknadslösning. Tillsammans med det tillägg på 90 miljoner euro som föreslås i inkomstposterna uppvisar kompletteringspropositionen ett överskott på 147 miljoner euro, vilket minskar behovet av nettoupplåning 2012. Statens nettoupplåning 2012 föreslås således uppgå till 6,9 miljarder euro. Statsskulden beräknas vid utgången av 2012 vara ca 89 miljarder euro, vilket är ca 44,5 % i förhållande till bruttonationalprodukten.