Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2012.

Helsingfors den 18 november 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jutta Urpilainen