Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Finnvera Abp
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Krishantering

Det föreslås att utgifterna för de finska krishanteringsstyrkorna minskas med sammanlagt 9,9 miljoner euro under utrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden till följd av den förändrade tidtabellen för krishanteringsinsatsen i Libanon och beslutet om att inte inleda EU:s insats i Libyen.