Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Finnvera Abp

Vid ingången av 2012 är det meningen att ta i bruk en refinansiering för export som ska grunda sig på Finnvera Abp:s egen medelsanskaffning. Det föreslås att Finnvera Abp beviljas en lånefullmakt på 200 miljoner euro, inom ramen för vilken staten kan bevilja Finnvera Abp kortfristiga lån i situationer när Finnvera inte kan skaffa medel på marknaden.