Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd)
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Ramen för valperioden
        Krishantering
        Utsökningsväsendet
        Tampereen Työväen Teatteri
        Forststyrelsen
        Finnvera Abp
        Besvärsnämnden för social trygghet
        Förbättring av låginkomsttagarnas försörjning
        Frontveteraner
        Läkar- och sjukvårdshelikopterverksamhet
        Vissa andra ändringar
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Finnvera Abp

Vid ingången av 2012 är det meningen att ta i bruk en refinansiering för export som ska grunda sig på Finnvera Abp:s egen medelsanskaffning. Det föreslås att Finnvera Abp beviljas en lånefullmakt på 200 miljoner euro, inom ramen för vilken staten kan bevilja Finnvera Abp kortfristiga lån i situationer när Finnvera inte kan skaffa medel på marknaden.