Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Finnvera Abp
   Anslag

Statsbudgeten 2012

Utsökningsväsendet

För utsökningsväsendet anvisas tilläggsfinansiering på 2 miljoner euro till följd av att antalet ärenden som anhängiggörs väntas öka från 2,6 miljoner till 3,0 miljoner, vilket innebär en ökning på ca 15 %.