Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
            43. Vissa ersättningar
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 750 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det år 2011 får fattas beslut om stöd enligt ovannämnda lag för högst 85 160 000 euro.

Förklaring:Tilläggsanslaget är en överföring från moment 30.60.47.

Under moment 30.60.47 i den ordinarie budgeten för innevarande år har det budgeterats ett anslag på 13 500 000 euro för betalning av stöd enligt lagen om energistöd för klenträd (101/2011) för energived som tas ut i samband med vård av ungskog och förstagallring och som överlåts för energiutvinning. Tills lagen träder i kraft främjas uttag och flisning av energived med de stöd för vård av ung skog, för tillvaratagande av energivirke och för flisning av energived som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) av anslaget under moment 30.60.44. Dimensioneringen av anslaget under moment 30.60.47 grundade sig på antagandet att lagen om energistöd för klenträd skulle träda i kraft den 1 april 2011.

Ikraftträdandet av lagen om energistöd för klenträd fördröjs på grund av behandlingen i Europeiska kommissionen. För närvarande vet man att lagen inte kommer att träda i kraft under 2011. På grund av att lagens ikraftträdande fördröjs är behovet av anslag under moment 30.60.44 för främjande av användningen av energived större än beräknat, och därför överförs 3,75 miljoner euro från moment 30.60.47 till detta moment.


2011 III tilläggsb. 3 750 000
2011 budget 76 030 000
2010 bokslut 80 251 342
2009 bokslut 79 470 229