Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
            43. Vissa ersättningar
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 606 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 606 000
2011 budget 42 426 000
2010 bokslut 43 455 000
2009 bokslut 42 600 000