Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitetPDF-versio

01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 515 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 454 000 euro av lönejusteringar och 61 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 515 000
2011 I tilläggsb. 59 000
2011 budget 39 465 000
2010 bokslut 38 900 000
2009 bokslut 43 420 000