Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållningPDF-versio

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 206 000 euro på grund av lönejusteringar och som avdrag 86 000 euro på grund av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 120 000
2011 budget 17 183 000
2010 bokslut 16 289 000
2009 bokslut 17 245 000

43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 16 000
2011 budget 1 805 000
2010 bokslut 1 855 000
2009 bokslut 1 845 000