Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
            43. Vissa ersättningar
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 514 000 euro.

Tilläggsanslaget fördelas i förhållande till personalkostnaderna för statsbidragsverksamheten.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av löneuppgörelsen enligt det kollektivavtal, undertecknat den 1 mars 2011, som gäller skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio.


2011 III tilläggsb. 514 000
2011 budget 48 805 000
2010 bokslut 49 239 000
2009 bokslut 47 668 000