Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk informationPDF-versio

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 680 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 655 000 euro av lönejusteringar och 25 000 euro av att prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) förenhetligats.


2011 III tilläggsb. 680 000
2011 budget 53 906 000
2010 bokslut 55 970 000
2009 bokslut 54 707 000

02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 53 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av lönejusteringar.


2011 III tilläggsb. 53 000
2011 budget 3 732 000
2010 bokslut 3 703 000
2009 bokslut 3 716 000