Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
            43. Vissa ersättningar
       63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2011

47. Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 3 750 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 30.60.44.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om energistöd för klenträd. Med hänvisning till motiveringen till moment 30.60.44 uppskjuts ikraftträdandet av lagen om energistöd för klenträd (101/2011) så att lagen inte träder i kraft under 2011. Anslaget under moment 30.60.47 kan således inte användas för främjande av användningen av energived under 2011, och därför överförs 3,75 miljoner euro till moment 30.60.44.


2011 III tilläggsb. -3 750 000
2011 budget 13 500 000