Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 458 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot21 98022 00820 858
Bruttotulot487400400
Nettomenot21 49321 60820 458
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 174  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 356  

Määrärahan arvioitu käyttö

 htv%
   
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta177
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta6226
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta4620
EU- ja kansainväliset asiat229
Ministeriön muut erityistehtävät177
Ministeriön sisäinen hallinto3615
Palkallinen poissaolo3515
Yhteensä235100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Rikosuhripalvelujen valtionavun hallinnointi (0,5 htv)80
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01)153
Siirto momentille 25.01.05 (-1 htv)-30
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-14
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-82
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-281
Palkkaliukumasäästö-66
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-132
Toimintamenojen tuottavuussäästö-131
Toimintamenosäästö (HO 2015)-260
Työajan pidentäminen (Kiky)-185
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-28
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-174
Yhteensä-1 150

2017 talousarvio20 458 000
2016 II lisätalousarvio-174 000
2016 talousarvio21 608 000
2015 tilinpäätös22 675 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 446 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 20 458 000 euroon nähden on 12 000 euroa, mistä 5 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin ja 7 000 euroa siirrosta momentille 23.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen.


2017 talousarvio20 446 000
2016 III lisätalousarvio-6 000
2016 II lisätalousarvio-174 000
2016 talousarvio21 608 000
2015 tilinpäätös22 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 446 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 60 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.03 maastapoistamisen täytäntöönpanon valvontaan, 20 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.50 Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen kokouspalveluita tukeviin laitehankintoihin ja 9 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan.


2017 I lisätalousarvio-89 000
2017 talousarvio20 446 000
2016 tilinpäätös21 428 000
2015 tilinpäätös22 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.