Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Kansanedustajat21 63900021 639
01.Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
21 63921 639
10.Eduskunnan kanslia128 542000128 542
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
54 03454 034
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
(arviomääräraha)
6 8936 893
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
15 50015 500
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille
(arviomääräraha)
2 7902 790
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
5 3255 325
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
(siirtomääräraha 3 v)
44 00044 000
20.Eduskunnan oikeusasiamies6 2010006 201
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
6 2016 201
30.Ulkopoliittinen instituutti3 6080003 608
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 3983 398
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
210210
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 91500015 915
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
15 32515 325
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
590590
90.Eduskunnan muut menot4 0830004 083
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(kiinteä määräraha)
4 0834 083
 Yhteensä179 988000179 988