Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 43 705 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Budjetointikäytännön muutos (vastaava lisäys momentilla 25.10.50) -13 000
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 211
Yhteensä -12 789

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 43 705 000
2016 II lisätalousarvio -6 500 000
2016 talousarvio 56 494 000
2015 tilinpäätös 57 201 735

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 43 705 000 euroa.