Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
         01. Tasavallan presidentti
         02. Tasavallan presidentin kanslia
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Tasavallan presidentti2 8750002 875
01.Tasavallan presidentin palkkio
(kiinteä määräraha)
126126
02.Tasavallan presidentin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
199199
20.Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot
(arviomääräraha)
2 5502 550
02.Tasavallan presidentin kanslia10 85400010 854
01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
7 7547 754
02.Eläkkeellä olevien presidenttien menot
(siirtomääräraha 2 v)
600600
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
2 5002 500
 Yhteensä13 72900013 729

 Henkilötyövuodet68,570,069,0